Polityka prywatności

Polityka prywatności

Jeżeli tutaj trafiłeś, to niezawodny znak, że cenisz swoją prywatność. Doskonale to rozumiemy, dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie ten dokument, w którym znajdziesz zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii śledzących w związku z korzystaniem ze strony internetowej https://kursy.norweskiwroclaw.pl.

Informacja formalna na początek – administratorem strony jest „Joanna Jaśków-Pinderak działająca pod firmą „Centrum Języka Norweskiego VIKING Joanna Jaśków-Pinderak”

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z polityką prywatności, w każdej chwili możesz skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość na adres kontakt@vikingschool.pl.

Skrócona wersja – najważniejsze informacje

Dbamy o Twoją prywatność, ale również o Twój czas. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie skróconą wersję najważniejszych zasad związanych z ochroną prywatności.

 1. Przetwarzamy Twoje dane osobowe,
  które gromadzimy w związku z korzystaniem przez Ciebie z naszej
  strony oraz jej poszczególnych funkcji takich jak rejestracja konta
  użytkownika, złożenie zamówienia, zapis do newslettera, kontakt
  za pośrednictwem czatu, dodanie komentarza.
 2. Pośród danych osobowych, które
  przetwarzamy, mogą znajdować się, w szczególności, następujące
  informacje: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres
  zamieszkania, adres stałego wykonywania działalności
  gospodarczej, firma, numer NIP, adres IP.
 3. Dokładamy wszelkich starań, by
  Twoje dane osobowe pozostały bezpieczne i nie trafiły w
  niepowołane ręce.
 4. Powierzamy przetwarzanie Twoich
  danych osobowych tylko sprawdzonym i zaufanym podmiotom świadczącym
  usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych.
 5. Przekazujemy Twoje dane osobowe do
  państw trzecich w związku z korzystaniem z narzędzi, które
  przechowują dane osobowe na serwerach zlokalizowanych w państwach
  trzecich, w szczególności w USA. Dostawcy tych narzędzi
  gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych poprzez
  stosowne mechanizmy zgodności przewidziane przez RODO.
 6. Nie korzystamy z mechanizmów
  profilowania wykorzystujących dane osobowe.
 7. Zapewniamy Ci możliwość
  realizacji Twoich uprawnień wynikających z RODO, związanych z
  przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych.
 8. Śledzimy i analizujemy Twoje
  zachowania podejmowane w ramach naszej strony internetowej w celach
  statystycznych oraz optymalizacji naszej strony.
 9. Korzystając z dostępnych w tym
  zakresie narzędzi, dostosowujemy w sposób automatyczny zawartość
  strony do Twoich indywidualnych zainteresowań, potrzeb, preferencji
  i działań podejmowanych w ramach naszej strony w przeszłości.
 10. Wykorzystujemy
  narzędzia funkcjonujące w oparciu o pliki cookies, zarówno
  własne, jak i pliki cookies podmiotów trzecich. W ramach tych
  narzędzi nie mamy dostępu do informacji, które pozwalałaby nam
  na Twoją identyfikację. Są to różnego rodzaju narzędzia
  analityczne, marketingowe, społecznościowe i komunikacyjne. Część
  z tych narzędzi wiąże się z zaimplementowaniem specjalnych
  skryptów śledzących.
 11. Dajemy Ci możliwość zarządzania
  ustawieniami plików cookies bezpośrednio z poziomu naszej strony.
  Możesz w ten sposób włączać i wyłączać poszczególne
  narzędzia oraz odpowiadające im pliki cookies.
 12. Możesz
  również zarządzać ustawieniami plików cookies z poziomu
  przeglądarki internetowej lub instalując specjalne dodatki
  pozwalające na kontrolę nad plikami cookies, takie jak np.
  Ghostery (https://www.ghostery.com).
 13. Możesz
  również zarządzać ustawieniami reklamy behawioralnej,
  przechodząc do strony http://www.youronlinechoices.com/.
 14. W ramach zawartości strony mogą
  znajdować się linki do witryn zewnętrznych zarządzanych przez
  podmioty trzecie. Nie ponosimy odpowiedzialności za zasady
  przetwarzania danych osobowych i wykorzystywania plików cookies
  przez operatorów witryn zewnętrznych. Szczegółów w tym zakresie
  możesz szukać w politykach prywatności witryn zewnętrznych.
 15. Strona przechowywana jest na
  serwerze zewnętrznym, który, tak jak każdy serwer, generuje logi.
  W logach przechowywane są informacje takie jak adres IP, data i
  czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie
  operacyjnym. Logi służą wyłącznie celom operacyjnym i
  technicznym.

Powyższe informacje mają charakter wstępny. Zachęcamy Cię do zapoznania
się z dalej idącymi szczegółami, które znajdują się poniżej.

Dane
osobowe

Administratorem Twoich danych osobowych jest „Joanna Jaśków-Pinderak działająca pod firmą „Centrum Języka Norweskiego VIKING Joanna Jaśków-Pinderak”, 51-113 Wrocław, NIP: 9161353257

Cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych osobowych wskazane
są odrębnie w stosunku do każdego celu przetwarzania danych
(patrz: opis poszczególnych celów przetwarzania danych osobowych poniżej).

Uprawnienia.
RODO przyznaje Ci następujące potencjalne uprawnienia związane z
przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

 1. prawo dostępu do swoich danych
  oraz otrzymania ich kopii,
 2. prawo do sprostowania (poprawiania)
  swoich danych,
 3. prawo do usunięcia danych (jeżeli
  Twoim zdaniem nie ma podstaw, abyśmy przetwarzali Twoje dane,
  możesz żądać, abyśmy je usunęli),
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania
  danych (możesz żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie danych
  wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z
  Tobą działań, jeżeli w Twojej opinii mamy nieprawidłowe dane
  lub przetwarzamy je bezpodstawnie),
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
  przetwarzania danych (masz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania
  danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu; powinieneś
  wskazać szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia
  zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem.
  Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że
  wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas danych są nadrzędne
  wobec Twoich praw lub też, że Twoje dane są nam niezbędne do
  ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń),
 6. prawo do przenoszenia danych (masz
  prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym
  formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które
  dostarczyłeś nam na podstawie umowy lub Twojej zgody; możesz nam
  zlecić przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi),
 7. prawo wniesienia skargi do organu
  nadzorczego (jeżeli stwierdzisz, że przetwarzamy dane niezgodnie z
  prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu
  Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu
  nadzorczego).

Zasady związane z realizacją wskazanych powyżej uprawnień zostały
opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO. Zachęcamy do zapoznania
się z tymi przepisami. Ze swojej strony uważamy za potrzebne
wyjaśnić Ci, że wskazane powyżej uprawnienia nie są bezwzględne
i nie będą przysługiwać Ci w stosunku do wszystkich czynności
przetwarzania Twoich danych osobowych.

Podkreślamy, że jedno z uprawnień wskazanych powyżej przysługuje Ci zawsze –
jeżeli uznasz, że przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych
dopuściliśmy się naruszenia przepisów o ochronie danych
osobowych, masz możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego
(Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Zawsze możesz również zwrócić się do nas z żądaniem udostępnienia Ci
informacji o tym, jakie dane na Twój temat posiadamy oraz w jakich
celach je przetwarzamy. Wystarczy, że wyślesz wiadomość na adres
kontakt@vikingschool.pl.
Dołożyliśmy jednak wszelkich starań, by interesujące Cię
informacje zostały wyczerpująco przedstawione w niniejszej polityce
prywatności. Podany powyżej adres e-mail możesz wykorzystać
również w razie jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem
Twoich danych osobowych.

Bezpieczeństwo.
Zapewniamy poufność wszelkich przekazanych nam danych osobowych.
Zapewniamy podjęcie odpowiednich środków bezpieczeństwa i ochrony
danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych
osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i
odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego
nieupoważnione.

Odbiorcy danych.
Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane przez podmioty, z których
usług korzystamy, a których usługi wiążą się lub mogą wiązać
się z przetwarzaniem danych osobowych. Chodzi o, w szczególności,
następujące podmioty:

 1. OVH Sp. z o.o.; ul. Szkocka 5 lok. 1; 54-402 Wrocław; NIP: 8992520556 REGON:933029040

Twoje dane osobowe mogą być
również przekazywane do urzędów skarbowych w zakresie niezbędnym
do realizacji obowiązków podatkowo-rozliczeniowo-księgowych.
Chodzi w szczególności o wszelkie deklaracje, raporty, sprawozdania
i inne dokumenty księgowe, w których znajdują się Twoje dane
osobowe.

Ponadto, w razie zaistnienia takiej konieczności, Twoje dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom, organom lub instytucjom uprawnionym do uzyskania dostępu do danych na podstawie przepisów prawa, takim jak służby policyjne,
bezpieczeństwa, sądy, prokuratury

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich.
Przekazujemy Twoje dane osobowe do państw trzecich w związku z korzystaniem z
narzędzi, które przechowują dane osobowe na serwerach
zlokalizowanych w państwach trzecich, w szczególności w USA.
Dostawcy tych narzędzi gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych
osobowych poprzez stosowne mechanizmy zgodności przewidziane przez
RODO, w szczególności poprzez przystąpienie do programu Privacy
Shield lub korzystanie ze standardowych klauzul umownych.

Do przechowywania danych osobowych na serwerach zlokalizowanych w
państwach trzecich dochodzi w ramach następujących narzędzi:

 • system mailingowy MailChimp,
  którego dostawcą jest Rocket Science Group LLC, 675 Ponce de Leon
  Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA – w zakresie Twojego
  imienia oraz adresu e-mail podawanego przy zapisie do newslettera,
 • usługi
  Google w ramach pakietu G-Suite, których dostawcą jest Google
  Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland
  – w zakresie wszystkich danych, jakie przetwarzane są w ramach
  usług Google, w tym również tych danych, które zawarte są w
  plikach podlegających synchronizacji z Google Drive.

Zarówno Rocket Science Group LLC, jak i Google Ireland Limited zapewniają
odpowiedni poziom ochrony danych osobowych poprzez stosowanie
mechanizmów zgodności przewidzianych przez RODO, w szczególności
poprzez przystąpienie do programu Privacy Shield. Poniżej znajdują
się linki prowadzące do potwierdzeń uczestnictwa w programie
Privacy Shield, gdzie możesz zapoznać się z informacjami na temat
przetwarzania danych osobowych przez te podmioty.

Cele i czynności przetwarzania danych osobowych

Konto użytkownika.
Zakładając konto użytkownika, musisz podać dane niezbędne do
założenia konta, takie jak adres e-mail oraz hasło. Podanie danych
jest dobrowolne, ale niezbędne do założenia konta. W ramach edycji
danych konta możesz podać swoje dalej idące dane.

Dane przekazane w związku z założeniem konta przetwarzane są w celu
świadczenia na Twoją rzecz usługi drogą elektroniczną
polegającej na zapewnieniu Ci możliwości korzystania z konta
użytkownika. Usługa ta świadczona jest na podstawie umowy
zawieranej na zasadach opisanych w regulaminie, co oznacza, że w tym
zakresie podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest
art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

W każdej chwili możesz podjąć decyzję o usunięciu konta, przy czym nie doprowadzi
to usunięcia Twoich danych z naszej bazy, ponieważ dane te są nam
niezbędne do ewentualnego ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń
związanych z umową o świadczenie usług drogą elektroniczną.
Ponadto, Twoje dane przechowywane są w bazie po usunięciu konta po
to, byśmy w przyszłości mogli zidentyfikować Cię jako
użytkownika powracającego, jeżeli zdecydowałbyś się na ponowne
korzystanie ze strony jako zarejestrowany użytkownik. W tym zakresie
podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest nasz
prawnie uzasadniony interes – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

W każdej chwili możesz zmodyfikować dane zawarte w Twoim koncie.

Zamówienia.
Składając zamówienie, musisz podać dane niezbędne do realizacji
zamówienia, takie jak imię i nazwisko, adres rozliczeniowy, adres
e-mail, numer telefonu, numer NIP. Podanie danych jest dobrowolne,
ale niezbędne do złożenia zamówienia.

Dane przekazane nam w związku z zamówieniem, przetwarzane są w celu
wykonania umowy zawieranej poprzez złożenie zamówienia (art. 6
ust. 1 lit. b RODO), wystawienia faktury (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
uwzględnienia faktury w dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit.
c RODO) oraz w celach archiwalnych i statystycznych (art. 6 ust. 1
lit. f RODO).

Dane o zamówieniach będą przetwarzane przez czas niezbędny do
realizacji zamówienia, a następnie do czasu upływu terminu
przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Ponadto, po upływie
tego terminu, dane nadal mogą być przez nas przetwarzane w celach
archiwalnych statystycznych, w szczególności w celu identyfikacji
klienta powracającego. Pamiętaj również, że mamy obowiązek
przechowywać faktury z Twoimi danymi osobowymi przez okres 5 lat od
końca roku podatkowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

W przypadku danych o zamówieniach nie masz możliwości sprostowania
tych danych po realizacji zamówienia. Nie możesz również
sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia
danych do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu
zawartej umowy. Podobnie, nie możesz sprzeciwić się przetwarzaniu
danych oraz domagać się usunięcia danych zawartych w fakturach. Po
upływie terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy
możesz jednać sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Twoich
danych w celach statystycznych, jak również domagać się usunięcia
Twoich danych z bazy.

Reklamacje i odstąpienie od umowy.
Jeżeli składasz reklamację lub odstępujesz od umowy, to
przekazujesz dane osobowe zawarte w treści reklamacji lub
oświadczeniu o odstąpieniu od umowy, które obejmuję imię i
nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, numer
rachunku bankowego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne,
by złożyć reklamację lub odstąpić od umowy.

Dane przekazane mi w związku ze złożeniem reklamacji lub odstąpieniem
od umowy wykorzystywane są w celu realizacji procedury reklamacyjnej
lub procedury odstąpienia od umowy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), a
następnie w celach archiwalnych, co stanowi nasz prawnie uzasadniony
interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji procedury
reklamacyjnej lub procedury odstąpienia. Reklamacje oraz
oświadczenia o odstąpieniu od umowy mogą być ponadto
archiwizowane w celu możliwości wykazania w przyszłości przebiegu
procesu reklamacyjnego lub odstąpienia od umowy

W przypadku danych zawartych w reklamacjach oraz oświadczeniach o
odstąpieniu od umowy nie masz możliwości sprostowania tych danych.
Nie możesz również sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz
domagać się usunięcia danych do czasu upływu terminu
przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Po upływie terminu
przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy możesz jednak
sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Twoich danych, jak również
domagać się usunięcia Twoich danych z bazy.

Newsletter.
Zapisując się do newslettera, przekazujesz nam swój adres e-mail.

Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, ale niezbędne, by zapisać się do
newslettera.

Dane przekazane nam podczas zapisu do newslettera wykorzystywane są w
celu przesyłania Ci newslettera, a podstawą prawną ich
przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażona
podczas zapisywania się do newslettera.

W każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania newslettera,
klikając w dedykowany link znajdujący się w każdej wiadomości
wysyłanej w ramach newslettera lub po prostu kontaktując się z
nami. Pomimo rezygnacji z newslettera, Twoje dane będą nadal
przechowywane w naszej bazie w celu ewentualnej obrony roszczeń
związanych z wysyłaniem Ci newslettera, w szczególności na
potrzeby wykazania faktu udzielenia przez Ciebie zgody na
otrzymywanie newslettera oraz chwili jej wycofania, co stanowi nasz
prawnie uzasadniony interes, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f
RODO.

W każdej chwili możesz sprostować swoje dane zapisane w bazie
newsletterowej. W sytuacji, w której złożysz sprzeciw wobec
przetwarzania Twoich danych osobowych, domagając się jednocześnie
usunięcia swoich danych z naszej bazy, będziemy zmuszeni
poinformować Cię, że z uwagi na nasz uzasadniony interes, o którym
mowa w akapicie poprzedzającym, nie usuniemy Twoich danych z bazy.
Usunięcie takich danych uniemożliwiłoby nam wykazania w razie
potrzeby faktu udzielenia przez Ciebie w przeszłości zgody na
otrzymywanie newslettera.

Wykorzystywany przez nas system mailingowy śledzi Twoje działania podejmowane w
związku z wysyłanymi do Ciebie wiadomościami. W związku z tym,
posiadamy informacje, które wiadomości otworzyłeś, w ramach
których wiadomości kliknąłeś w linki itp.

Kontakt.
Kontaktując się z nami, w sposób naturalny przekazujesz nam swoje
dane osobowe zawarte w treści korespondencji, w szczególności
adres e-mail oraz imię. Podanie danych jest dobrowolne, ale
niezbędne, by nawiązać kontakt.

Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Tobą, a
podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli nasz
uzasadniony interes. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu
kontaktu jest również nasz usprawiedliwiony cel w postaci
archiwizacji korespondencji na potrzeby wewnętrzne (art. 6 ust. 1
lit. f RODO).

Treść korespondencji może podlegać archiwizacji i nie jesteśmy w stanie
jednoznacznie określić, kiedy zostanie usunięta. Masz prawo do
domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką z nami
prowadziłeś (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również
domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest
uzasadniona z uwagi na nasze nadrzędne interesy, np. obrona przed
potencjalnymi roszczeniami z Twojej strony.

Pliki cookies i inne technologie śledzące

Nasza strona, podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe,
wykorzystuje pliki cookies.

Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu
końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być
odczytywane przez nasz system teleinformatyczny (cookies własne) lub
system teleinformatyczny podmiotów trzecich (cookies podmiotów
trzecich).

Niektóre używane przez nas cookies są usuwane po zakończeniu sesji
przeglądarki internetowej, tzn. po jej zamknięciu (tzw. cookies
sesyjne). Inne cookies są zachowywane na Twoim urządzeniu końcowym
i umożliwiają nam rozpoznanie Twojej przeglądarki przy kolejnym
wejściu na stronę (trwałe cookies).

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies jako takich, możesz
zapoznać się np. z tym materiałem:
https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

Poniżej znajdziesz natomiast szczegółowe informacje na temat plików
cookies funkcjonujących w ramach naszej strony.

Zgoda na cookies.
Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest Ci informacja
na temat stosowania plików cookies wraz z pytaniem o zgodę na
wykorzystywanie tych plików.

Ponadto, zawsze możesz zmienić ustawienia cookies z poziomu swojej
przeglądarki albo w ogóle usunąć pliki cookies. Przeglądarki
zarządzają ustawieniami cookies na różne sposoby. W menu
pomocniczym przeglądarki internetowej znajdziesz wyjaśnienia
dotyczące zmiany ustawień cookies.

Możesz również zarządzać ustawieniami plików cookies, instalując
specjalne dodatki pozwalające na kontrolę nad plikami cookies,
takie jak np. Ghostery (https://www.ghostery.com).

Pamiętaj, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może
powodować trudności w korzystaniu z naszej strony, jak również z
wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.

Cookies własne.
Cookies własne wykorzystujemy w celu zapewnienia
prawidłowego funkcjonowania strony. W plikach cookies własnych
przechowywana jest również informacja o wyrażeniu przez Ciebie
zgody na korzystanie z plików cookies oraz informacje o
zdefiniowanych przez Ciebie w ramach naszej strony ustawieniach
plików cookies. Pliki cookies własne wykorzystywane są również
przez skrypt odpowiadający za mechanizm odzyskiwania porzuconych
koszyków. Oznacza to, że w plikach cookies mogą znajdować się
informacje na temat zawartości Twojego koszyka, ostatnio oglądanych
produktach itp.

Cookies podmiotów trzecich.
Nasza strona, podobnie jak większość współczesnych stron
internetowych, wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty
trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies
pochodzących od podmiotów trzecich. Wykorzystanie tego rodzaju
plików cookies zostało opisane poniżej.

Google Analytics.

Korzystamy z narzędzia Google Analytics zapewnianego przez Google LLC, 1600
Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Działania w tym
zakresie realizujemy, opierając się na naszym prawnie uzasadnionym
interesie, polegającym na tworzeniu statystyk i ich analizie w celu
optymalizacji naszych stron internetowych.

Google Analytics w sposób automatyczny gromadzi informacje o Twoim
korzystaniu z naszej strony. Zgromadzone w ten sposób informacje są
najczęściej przekazywane do serwera Google w Stanach Zjednoczonych
i tam przechowywane.

Z uwagi na aktywowaną przez nas anonimizację adresu IP, Twój adres
IP jest skracany przed przekazaniem dalej. Tylko w wyjątkowych
przypadkach pełny adres IP jest przekazywany do serwera Google w
Stanach Zjednoczonych i dopiero tam skracany. Zanonimizowany adres IP
przekazany przez Twoją przeglądarkę w ramach Google Analytics co
do zasady nie jest łączony z innymi danymi Google.

Podkreślamy, że w ramach Google Analytics nie gromadzimy jakichkolwiek danych, które pozwalałaby na Twoją identyfikację. W związku z tym, dane gromadzone w ramach
Google Analytics nie mają charakteru danych osobowych. Informacje,
do jakich mamy dostęp w ramach Google Analytics to, w szczególności:

 • informacje o systemie operacyjnym i
  przeglądarce internetowej, z której korzystasz,
 • podstrony, jakie przeglądasz w
  ramach naszego serwisu,
 • czas spędzony w naszym serwisie
  oraz na jego podstronach,
 • przejścia pomiędzy poszczególnymi
  podstronami w ramach naszego serwisu,
 • źródło, z którego przechodzisz
  do naszego serwisu.

Ponadto, korzystamy w ramach Google Analytics z następujących Funkcji
Reklamowych:

 • raporty demograficzne i
  zainteresowań,
 • remarketing,
 • funkcje
  raportowania o reklamach, user-ID.

W ramach Funkcji Reklamowych również nie gromadzimy danych osobowych.
Informacje, do jakich mamy dostęp, to, w szczególności:

 • przedział wieku, w którym się
  znajdujesz,
 • Twoja płeć,
 • Twoja przybliżona lokalizacja
  ograniczona do miejscowości,
 • Twoje zainteresowania określone na
  podstawie aktywności w sieci.

W celu korzystania z Google Analytics, zaimplementowaliśmy w kodzie
naszej strony specjalny kod śledzący Google Analytics. Kod śledzący
wykorzystuje pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google
Analytics. Z poziomu naszej strony, z wykorzystaniem mechanizmu
służącego do zarządzania plikami cookies, możesz wyłączyć kod
śledzący Google Analytics. W każdej chwili możesz również
zablokować kod śledzący Google Analytics, instalując dodatek do
przeglądarki udostępniany przez Google:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Usługi Google Analytics i Google Analytics 360 uzyskały
certyfikat niezależnego standardu bezpieczeństwa ISO 27001. ISO
27001 jest jednym z najczęściej uznawanych standardów na świecie
i poświadcza spełnianie odpowiednich wymogów przez systemy
obsługujące Google Analytics i Google Analytics 360.

Jeżeli jesteś zainteresowany szczegółami związanymi z przetwarzaniem danych w ramach Google Analytics, zachęcamy do zapoznania się z wyjaśnieniami
przygotowanymi przez Google:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

Narzędzia społecznościowe.

Na naszej stronie internetowej używane są wtyczki i inne narzędzia
społecznościowe udostępniane przez serwisy społecznościowe,
takie jak Facebook. 

Wyświetlając naszą stronę internetową, zawierającą taką wtyczkę, Twoja
przeglądarka nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami
administratorów serwisów społecznościowych (usługodawców).
Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego usługodawcę
bezpośrednio do Twojej przeglądarki i integrowana ze stroną.
Dzięki tej integracji usługodawcy otrzymują informację, że Twoja
przeglądarka wyświetliła naszą stronę, nawet jeśli nie
posiadasz profilu u danego usługodawcy czy nie jesteś u niego
akurat zalogowany. Taka informacja (wraz z Twoim adresem IP) jest
przez Twoją przeglądarkę przesyłana bezpośrednio do serwera
danego usługodawcy (niektóre serwery znajdują się w USA) i tam
przechowywana.

Jeśli zalogowałeś się do jednego z serwisów społecznościowych, to
usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować
wizytę na mojej stronie do Twojego profilu w danym serwisie
społecznościowym.

Jeśli użyjesz danej wtyczki, np. kilkając w przycisk „Lubię to” lub
„Udostępnij”, to odpowiednia informacja zostanie również
przesłana bezpośrednio na serwer danego usługodawcy i tam
zachowana.

Ponadto, informacje te zostaną opublikowane w danym serwisie społecznościowym
i ukażą się osobom dodanym jako Twoje kontakty. Cel
i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i
wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość
kontaktu oraz Twoje prawa w tym zakresie i możliwość dokonania
ustawień zapewniających ochronę Twojej prywatności zostały
opisane w polityce prywatności poszczególnych usługodawców. 

Jeśli nie chcesz, aby serwisy społecznościowe przyporządkowywały dane
zebrane w trakcie odwiedzin na naszej stronie internetowej
bezpośrednio Twojemu profilowi w danym serwisie, to przed wizytą na
naszej stronie musisz się wylogować z tego serwisu. Możesz również
całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując
odpowiednie rozszerzenia dla Twojej przeglądarki, np. blokowanie
skryptów.

Logi serwera

Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym
przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera
zapisywane jest w logach serwera.

Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o
przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego
korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami
korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu
Twojej identyfikacji.

Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do
administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu
poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Copyright © 2024   Wszystkie prawa zastrzeżone


VIKING CENTRUM KURSÓW JĘZYKOWYCH WE WROCŁAWIU


tel: +48 724-182-863  email: kontakt@vikingschool.pl


Polityka prywatności    Regulamin